Usted se encuentra en: Juridiske råd fra Home Sweet Home
 
Spesialist i kjøp, salg og utleie av din eiendom på Gran Canaria 
 
 

Juridiske råd

Fremgangsmåten ved kjøp av eiendom i Spania ligner på prosessen i de aller fleste europeiske land. Men det finnes noen forskjeller. Selv om vi gjerne vil diskutere hver detalje med deg personlig, håper vi at dette avsnittet kan gi deg litt informasjon:

Hva gjør du når du har bestemt deg for å kjøpe en eiendom?

Når du har bestemt deg for en eiendom, kan du reservere denne eiendommen med å inngå en privat kjøpskontrakt med rett til å kjøpe eiendommen og gjøre en innbetaling – generelt sett 10% av salgsprisen. Denne kontrakten innkluderer alle viktige kjøpsbetingelser: pris, siste innbetalingsdato, overførelse av eiendommen, innventarlist , osv. Begge parter – kjøper og selger – forpliktes likt, f.eks. hvis en av partene bryter kontrakten, må vedkommende betale en erstatning til den andre parten.

Offentlig registrering hos Notarius publicus:

Eiendommen er offisielt overført til kjøper når skjøten er signert (Escritura Pública de Compraventa) foran en Notarius Publicus; og kjøper overfører den resterende salgsummen til selger.Notarius Publicus innkluderer også i skjøten mottatt informasjon ifra eiendomsregisteret. Han innformerer begge parter om deres rettigheter og plikter, spesielt innenfor skattespørsmål. Skjøten blir deretter sendt til eiendomsregisteret for å bli registrert, denne prosessen tar 1 til 3 måneder.

Skatter og avgifter tilknyttet kjøpet:

Her følger de vanligste avgiftene: moms, gebyr til Notarius Publicus og eiendomsregister, kommisjoner og oversettelseskostnader. Regn med 8-10% av salgsprisen, og vi vil gi deg en detaljert kostnadsoversikt for hver eiendom av interesse.

Årlige kostnader:

Også etter en avsluttet handel må en betale skatt (eiendomskatt, inntektskatt, formueskatt). Disse avgiftene er generelt lave i Spania, og utgjør derfor ikke en høy årlig kostnad. Hvis eiendommen har et felles anlegg ('comunidad'), vil det være en fast sum for vedlikehold av dette. I hver enkel sak vil vi informere deg om relevante detaljer som f.eks forsikring, osv.

Hovedside | Kjøp av eiendom | Salg av din eiendom | Utleie | Firma informasjon | Kontakt oss | Register | Spørsmål | Hvorfor velge HSH ? | Anbefalte linker | kart | Juridisk informasjon | Juridiske råd | Gran Canaria | US Real Estate Links | English | Español | Hollands | Deutsch | Suomalainen | Norsk | Svensk

© 2004 Home Sweet Home derechos reservados.