Usted se encuentra en: Juridisk rådgivning genom Home Sweet Home
 
Specialister på köp, försäljning och uthyrning av Er fastighet på Gran Canaria
 
 

Juridisk Rådgivning

Processen vid köp av fastighet i Spanien är liknande den i andra europeiska länder. Trots det finns några skillnader. Även om vi önskar diskutera varje detalj personligen med Er, hoppas vi att denna paragraf skall ge Er en liten orientering:

Ni har fattat beslutet att köpa en fastighet – Vad ska Ni göra nu?

När Ni väl fattat beslutet om vilken fastighet Ni vill köpa, kan Ni reservera fastigheten genom att upprätta ett privatkontrakt med förköpsrätt och samtidigt göra en delbetalning – oftast 10% av köpesumman. Förköpsrättskontraktet innehåller alla viktiga köpevilkor: Köpesumman, sista datum för kompletterande betalning, att fastigheten säljes skuldfri, möbelinventarielista, etc. Bägge parter – köpare och säljare – är skyldiga att betala ersättning till den andra parten, om de inte fullföljer kontraktet.

Notariell förmedling (av överlåtelsehandlingen):

Fastigheten överlåtes officiellt till köparen vid underskrift av Lagfarten (Escritura Pública de Compraventa) inför Notarius Publicus, samtidigt som köparen betalar den totala köpesumman. Notarius Publicus mottar information om fastigheten från fastighetsregistret (översatt motsvarighet = Statsarkivet) och intygar detta i lagfarten. NP meddelar bägge parter om deras rättigheter och skyldigheter, särskilt angående skatteskyldigheter. Därefter måste lagfarten överlämnas till fastighetsregistret för registrering, vilket brukar ta mellan 1 till 3 månader.

Skattter och juridiska avgifter i samband med köpet:

Detta kapitel har följande huvuddrag: förvärvsskatt, Notarie- och fastighetsregisteravgifter, handläggaravgifter och översättning. I genomsnitt bör man räkna med 8-10% av köpesumman. Vi kommer dock att göra en detaljerad kostnadskalkyl åt Er för var fastighet Ni är intresserad av.

Árliga kostnader:

Även efter köpet finns det skatteförpliktelser (Fastighetsskatt, Inkomst skatt, Förmögenhetsskatt). Generellt är dessa relativt låga i Spanien, de utgör ingen hög årskostnad. Om fastigheten befinner sig i ett komplex med samfällighetsfaciliteter ('comunidad'), tillkommer även underhållskostnader för dessa. Vi kommer att ge Er detaljerad information om vad som gäller i var och en av fallen angående detta och andra ärenden, försäkringar, etc.

Huvudisda | Köp av Fastighet | Försäljning av Er fastighet | Hyra | Företagsinformation | Kontakt oss | Registering | Förfrågan | Varför välja HSH? | Rekommenderade linkar | Site map (beskrivning av webplatsen) | Juridiska Uppgifter | Juridisk rådgivning | Gran Canaria | US Real Estate Links | English | Español | Hollands | Deutsch | Suomalainen | Norsk | Svensk

© 2004 Home Sweet Home derechos reservados.