Usted se encuentra en: Juridiska Uppgifter från Home Sweet Home
 
Specialister på köp, försäljning och uthyrning av Er fastighet på Gran Canaria
 
 

Juridiska Uppgifter

Användandet av denna webplats är föremål för våra servicevilkor som anges i anslutning, vilka kan komma att uppdateras när så är nödvändigt, utan att Ni får besked. Alla sådana vilkor och regler samt vår Sekretesspolicy är angivna nedan.

Servicebeskrivning

Denna service ges 'som den är' och utan garantier av något slag, däremot har den utarbetats för att hjälpa Er att skaffa information om fastigheter och om ön Gran Canaria och även som ett sätt att underlätta nätkommunikation och utbyte av information mellan Home Sweet Home och Er. Vi garanterar ej tillgången på denna service. För att kunna erhålla servicen är Ni själv ansvarig för er nätanslutning eventuella avgifter som denna medför (så som Internetserver- eller nätavgifter). Ni är ansvarig för dessa avgifter, ni måste förse Er med och ansvara för all nödvändig utrustning för att ha tillgång till servicen.

Era Skyldigheter

Som användare av denna service är Ni skyldig att enbart utnyttja den i legala etiska syften. Ni får inte utge Er för att vara en annan person eller konsument och Ni måste även uppge sann och noggrann information när Ni kontaktar oss, antingen per e-mail eller när Ni fyller ut något av web-formulären. Följs inte dessa regler kommer Er anslutning till servicen att upphöra.

Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på denna webplatsen, men enbart med Er uttryckliga önskan, (m.a.o. när Ni fyllt i ett formulär på vår webplats.) Skulle Ni fylla ut ett av våra web-formulär, kommer Era uppgifter att samlas i vårt kundregister och användas till att upfylla Era önskemål och att ta hand om Er förfrågan. Likaså om Ni skulle kontakta oss per e-mail, kan Ni också anta att vi för in Era personuppgifter i vår databas för att bättre kunna ta hand om Er förfrågan.

Sekretess Policy

_Vi är väldigt måna om att skydda Ert privatliv och vi tar stor hänsyn till att skydda Era personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller låna ut Era personuppgifter till tredje part och vi kommer aldrig att ansluta Er till någon ”bulk-mail”-lista utan Ert uttryckliga samtycke. Vi upprätthåller en ”opt-in” postlista och om Ni är medlem så kan Ni avregistrera Er från denna närsomhelts, genom att använda ”opt-out”-linkarna som står till förfogande eller genom att sända en e-mail till: info@homesweethomespain.com. Dessa listor kommer aldrig att säljas, bli utlånade eller uthyrda till någon tredje part .

Våra Servers är tryggt förvarade i ett datacenter, dit enbart auktoriserad och tillförlitlig personal har tillgång. Koder/Lösenord till Server och databaser är säkert förvarade och enbart tilgängliga för auktoriserad personal. Våra servers är även skyddade genom ett aktuellt anti-virus software och genom en nät-brandvägg (network firewall) som skyddar mot extern ”hacking”.

Utlämnande av personuppgifter

Under följande omständigheter kan vi lämna ut Era personuppgifter:

  • När vi bllir tvingade till det i syfte att uppfylla våra juridiska förpliktelser.
  • För att vittna i en rättsprocess.
  • Om vårt företag köps upp av ett annat kan man förmoda att Era personuppgifter överförs som en del av köpet.
  • När detta förfarande innebär ett skydd mot en illasinnad attack mot Home Sweet Home, dess service eller dess personal.

Cookies & registrering av besökaruppgifter.

Vår Webplats använder sig inte av ”cookies” och vi har inga planer på att använda dem, däremot registrerar vi kollektiv information genom webserver statistik (web stats) om våra webplatsbesökare, detta gör det möjligt för oss att undersöka trender i antalet besökare och reklamkällor. Informationen som registreras innehåller Er IP-adress, webläsare, skärm djup (antal tillgängliga färger på skärmen,”screen depth”), domännamn tjänst(host headers)och de sidor Ni besökte vid Er visit. Vår Webplats LÄMNAR INTE UT någon personlig identifierbar information utan Ert uttryckliga samtycke (se Insamling av Personuppgifter.)


Huvudisda | Köp av Fastighet | Försäljning av Er fastighet | Hyra | Företagsinformation | Kontakt oss | Registering | Förfrågan | Varför välja HSH? | Rekommenderade linkar | Site map (beskrivning av webplatsen) | Juridiska Uppgifter | Juridisk rådgivning | Gran Canaria | US Real Estate Links | English | Español | Hollands | Deutsch | Suomalainen | Norsk | Svensk

© 2004 Home Sweet Home derechos reservados.